కొబ్బరి చెట్టు ఆవేదన

ఒక పల్లెటూరులో ఒక కొబ్బరి చెట్టు ఉండేది. అది ఒక సంవత్సరం కొబ్బరి కాయలు కాస్తే ఇంకో సంవత్సరం కాసేది కాదు. ఆ చెట్టు ఊరి అందరిది.ఆ ఊరు మధ్యలో ఉంటుంది. వేసవి కాలంలో…

ఇస్మార్ట్ కొడుకు

ఇదిగో బాసు ఈ కంటెంట్ రూటే సపరేటు…ఏంటి ఇట్ల చెప్పిన …అనుకుంటున్నారా ? అది ఏందో మీరు కూడా తెలుసుకోండి !!! మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం తెలుసుకోవాలంటే ఈ కంటెంట్ పై లుక్ వేయండి…

फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग (FAIL)

फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग (FAIL) अर्थात सीखने की प्रक्रिया में पहला कदम. अभी विभिन्न प्रतियोगिता, परीक्षाओं के रिज़ल्ट आने का सीज़न शुरू होगा. हर कोई…