ఈరోజు కాలేజీ నుండి ఇంటికి వస్తుంటే దారిలో ఒక పది , పదిహేను మంది కమ్మ్యూనిస్టు అభిమానులు ” ట్రంప్ గో బ్యాక్ ” అని నినాదాలు ఇస్తూ కనిపించారు. వాళ్ళ నాయకుడు సీతారం యేచూరి , ఆయన పార్టీ CPM మరికొన్ని కమ్మ్యూనిస్టు సంస్థలు , ఈ రోజూ దిల్లీ లోని జంతర్ మంతర్ దగ్గర ” అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా ” ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సంధర్భంగా నాకు గుర్తుకొచ్చిన కొన్ని విషయాలు […]

In China No Shakehands, Only NAMASTE. No Burriying of Dead Bodies Only Burning. NO Non-Veg Only Vegetarian. That is why we say, Hindu Sanatana Dharma is not a Religion, it is the way of Human Life. The Whole World Should Adopt it. INDIA is Vishwa Guru. Hindu Dharma is always Human Dharma.

Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad, 94 year old, one of the oldest Leader of the the world has submitted a letter of resignation to the country’s king, his office said on Monday, leaving the government in limbo amid talk of forming a new governing coalition. Dr Mohamad, whose father Mohamad Iskandar was a Penang Malay […]

Since Microsoft stopped supporting the Windows 7 operating system consumers will no longer receive updates of any kind, including critical security patches, for the 10-year-old platform. This can potentially put computers at an increased risk for viruses and other forms of malware. Let’s take a look between differences in windows 10 and windows 7. The […]

Trump : Modi you told me 70 lakh (7 million) people will line up Ahmedabad. I see only 1 lakh here at the stadium. Modi: Bhai.1 USD – 70 Rs. Same way 1 Gujarati = 70 Americans