కంపెనీ సి . ఈ . ఓ

Reading Time: 2 minutes ఆనంద్ ముసలి వాడు అవుతున్నాడు . తన బిజినెస్ ఎవరో ఒకరికి అప్పచెప్పేసి హృషీకేష్ వెళ్లిపోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు . తన ఇన్ని కోట్ల వ్యాపారం వారసులకు ఇవ్వడమా ? కంపనీ డైరెక్టర్ ల…

नफरत की टोकरी

Reading Time: 3 minutes एक समय की बात है धोलपुर नमक गाँव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी और पक्की…

कर्म का फल

Reading Time: 2 minutes उदयपुर गाँव में एक छोटा-सा परिवार रहता था| परिवार में बुढें माँ- बाप और उसका बेटा का परिवार रहता था| बेटा मोहन के बर्ताव से…

मुर्ख भेड़

Reading Time: 3 minutes किसी जंगल में जंगली भेड़ का एक बड़ा झूंड रहता था.  उसका सरदार था चीकू भेड़ वह स्वभाव से काफी झगड़ालू था| उसका हर दुसरे…

सच्चा राजा

Reading Time: 2 minutes बलरामपुर नामक गाँव में बलराम सिंह नाम का एक राजा रहता था| उम्र काफी होने के कारण वो राज- पाठ संभालने में असमर्थ हो गया…

Girl @pexels.com

फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग (FAIL)

Reading Time: 2 minutes फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग (FAIL) फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग (FAIL) अर्थात सीखने की प्रक्रिया में पहला कदम. अभी विभिन्न प्रतियोगिता, परीक्षाओं के रिज़ल्ट आने का…

परेशानी से सीख

Reading Time: 2 minutes एक समय की बात है रामपुर नामक गाँव में दिनकर का एक छोटा सा परिवार रहता था उनके दो बेटे थे दिनकर व उसकी पत्नी…

అమ్మకి పుట్టినరోజు కానుక

Reading Time: 3 minutes మాధవ వరం అనే ఒక ఊరిలో సోము -భాగ్య దంపతులకి వరుణ్ ఒక్కగానొక్క బిడ్డ . ఆ ఊరికి ఉత్తరాన ఒక పెద్ద పర్వతం వుంది. ఆ పర్వతంపైకి సాయంత్రం ఆరుదాటితే ఎవరూ వెళ్ళరు . ఎవరైనా వెళ్ళితే తిరిగిరాని ఇంకా ఏవేవో కథలు ప్రచారంలో…