విస్తరాకు

విస్తరాకు

Reading Time: < 1 minute “విస్తరాకును” ఎంతో శుభ్రంగా ఉంచుకొని నీటితో కడిగి నమస్కారం చేసుకుని ‘భోజనానికి’ కూర్చుంటాము. భోజనము తినేవరకు “ఆకుకు మట్టి” అంటకుండా జాగ్రత్త వహిస్తాము. తిన్న మరుక్షణం ‘ఆకును’ (విస్తరిని) మడిచి ‘దూరంగా’ పడేస్తాం. “మనిషి…

గెలుపు! ఓటమి! ఏది గొప్పా?

గెలుపు! ఓటమి! ఏది గొప్పా?

Reading Time: 2 minutes గెలుపు , ఓటమి లు రెండు మనకు రెండు కళ్ళు లాంటివి.మనిషి జీవితంలో గెలుపు ,ఓటములు రెండు ఉంటాయి. అవే మనిషి ఎదగడానికి కారణం అవుతాయి. జీవితంలో ఏది సాధించాలి అన్నా ముందు ఓపికగా…

தடை அதை உடை .!

Reading Time: 2 minutes ஜப்பான் நாடு இரண்டாம் உலகப்போரில் கடுமையாக பாதிக்க்பட்டது அனைவரும் அறிந்ததே. 

ஆனால் அதன் பிறகு பிற நாடுகள் சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் துறிதமாய் வளர்ந்தது. அதற்கும் காரணம் உறுதி , துணிச்சல் , தன்னம்பிக்கை.

मुर्ख बगुला

मुर्ख बगुला

Reading Time: 3 minutes एक समय की बात है, रामपुर की पहाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का राजा मंगू शेर था। स्वभाव से वो…

కంపెనీ సి . ఈ . ఓ

Reading Time: 2 minutes ఆనంద్ ముసలి వాడు అవుతున్నాడు . తన బిజినెస్ ఎవరో ఒకరికి అప్పచెప్పేసి హృషీకేష్ వెళ్లిపోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు . తన ఇన్ని కోట్ల వ్యాపారం వారసులకు ఇవ్వడమా ? కంపనీ డైరెక్టర్ ల…

नफरत की टोकरी

Reading Time: 3 minutes एक समय की बात है धोलपुर नमक गाँव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी और पक्की…

कर्म का फल

Reading Time: 2 minutes उदयपुर गाँव में एक छोटा-सा परिवार रहता था| परिवार में बुढें माँ- बाप और उसका बेटा का परिवार रहता था| बेटा मोहन के बर्ताव से…

मुर्ख भेड़

Reading Time: 3 minutes किसी जंगल में जंगली भेड़ का एक बड़ा झूंड रहता था.  उसका सरदार था चीकू भेड़ वह स्वभाव से काफी झगड़ालू था| उसका हर दुसरे…

सच्चा राजा

Reading Time: 2 minutes बलरामपुर नामक गाँव में बलराम सिंह नाम का एक राजा रहता था| उम्र काफी होने के कारण वो राज- पाठ संभालने में असमर्थ हो गया…

Girl @pexels.com

फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग (FAIL)

Reading Time: 2 minutes फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग (FAIL) फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग (FAIL) अर्थात सीखने की प्रक्रिया में पहला कदम. अभी विभिन्न प्रतियोगिता, परीक्षाओं के रिज़ल्ट आने का…

परेशानी से सीख

Reading Time: 2 minutes एक समय की बात है रामपुर नामक गाँव में दिनकर का एक छोटा सा परिवार रहता था उनके दो बेटे थे दिनकर व उसकी पत्नी…