కంపెనీ సి . ఈ . ఓ

Reading Time: 2 minutes

ఆనంద్ ముసలి వాడు అవుతున్నాడు . తన బిజినెస్ ఎవరో ఒకరికి అప్పచెప్పేసి హృషీకేష్ వెళ్లిపోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు .

తన ఇన్ని కోట్ల వ్యాపారం వారసులకు ఇవ్వడమా ? కంపనీ డైరెక్టర్ ల కొడుకులకు ఇవ్వడమా ? ఏమి చెయ్యాలి ?

People in Chair
Company – pexels.com

ఒక రోజు కంపెనీ సిబ్బందిని అందరినీ సమావేశ పరచాడు . నేను రెండు మూడు నెలల తర్వాత హృషీకేష్ కి వెళ్లిపోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాను . ఈ కంపెనీ చీఫ్ ఎక్జిక్యూటివ్ పోస్టుకు మీలో ఒకరిని నియమించాలి అని నిర్ణయించుకున్నాను . అయితే అందుకు నేను ఒక విధానం ఆలోచించాను

“నేను ఈ రోజు మీలో ప్రతీ ఒక్కరికీ ఒక “విత్తనం” ఇవ్వదలచుకున్నాను . ఆ విత్తనాన్ని మీరు కుండీలో నాటి , నీరు పోసి నెల రోజుల తర్వాత నాకు చూపాలి.. ఎవరు చూపుతారో వారికి ఆ పదవి ఇవ్వాలని నిశ్చయించుకున్నాను . మీకు అంగీకారం అయితే మీరు తీసుకున్న వివరాలు ఆఫీస్ లో నమోదు చేయించుకుని పట్టుకు వెళ్ళండి . సరిగా నెల రోజుల తర్వాత మనం కలుద్దాం”

ఆయన ఇచ్చిన విత్తనాలను అందరూ తీసుకున్నారు . అలాగే ప్రదీప్ కూడా తీసుకున్నాడు . రాధిక తో చెప్పాడు . కుండీ కొని అందులో విత్తనం వేశారు . రోజూ నీళ్ళు పోస్తున్నాడు . ఒక వారం గడిచింది . ఆఫీస్ లో అందరూ తాము పెంచుతున్న మొక్క ఎదుగుదల గురించి చర్చించడం మొదలు పెట్టారు . ప్రదీప్ వాళ్ళ ఇంట్లో వేసిన “విత్తనం” ఇంకా మొలకెత్తలేదు . ప్రదీప్ కి అర్ధం కాలేదు . విత్తనం తీసి చూశాడు . ఉంది . ఇంకా మొలకెత్తలేదు . ఏమయ్యుంటుంది ? అందరి విత్తనాలూ మొలకలు వచ్చి పెద్దవి అవుతున్నాయి . మూడు వారాలు గడచిపోయాయి . కొందరు వేసిన విత్తనాలు పెరిగి పెద్దవి అయ్యి పూలు వస్తున్నాయి ట

ప్రదీప్ ఇంటిలో వేసిన “విత్తనం” లో ఎటువంటి మార్పూ రాలేదు .పోటీలోఓడిపోయాను . ఎక్కడో లోపంజరిగింది . ప్రదీప్ లో నిరాశ ! ఎవరితోనూ ఏమీ చెప్పలేదు ప్రదీప్

నాలుగో వారం వచ్చేసింది

మళ్ళీ అందరూ సమావేశం అయ్యారు . కొందరు తమ మొక్కను ప్రత్యేకం ఆటో లలో తీసుకు వచ్చారు . ఆ రోజు ప్రదీప్ కి ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి అనిపించలేదు.

మీరేమీ లోటు చెయ్యలేదు . మీరూ వెళ్ళండి . మీరు వేసిన “విత్తనం” ఎందుకు మొలకెత్తలేదో తెలుస్తుంది కదా ! అన్న రాధిక సాంత్వన తో ఆఫీస్ కి బయలుదేరాడు . తాను వేసిన “విత్తనం” కుండీని చిన్న బేగ్ లో పెట్టుకుని

ఆఫీస్ రకరకాల మొక్కలతో నందన వనం లా కళకళలాడుతోంది . తాను తెచ్చిన కుండీ ఎక్కడ పెడితే ఎవరు ఏమంటారో అని తలుపు వారగా పెట్టాడు . ఆ కుండీని చూసిన కొందరు జాలిగా చూశారు . కొందరు వెక్కిరిస్తున్నట్టు చూశారు . ఒక మూలగా తాను కూర్చున్నాడు

ఆనంద్ రూమ్ లోకి వచ్చాడు .

.అందమైన ఆ మొక్కలను చూశాడు

.”ఓహ్ ! ఎంత అందమైన గొప్ప గొప్ప మొక్కలను పెంచారు ? ఈ రోజు మీలో ఒకరు ఈ కంపెనీ అధికారి కాబోతున్నారు . ప్రదీప్ ! నువ్వేమిటి ఖాళీ కుండీ తెచ్చావు ?
.

ప్రదీప్ ఒక్కసారి ఊపిరి పీల్చాడు . జరిగిన కధను యధాతధం గా వివరించాడు .

ఆనంద్ “ ఫ్రెండ్స్ ! అందరూ కూర్చోండి . మీకు నేను మీ కంపెనీ సి ఈ ఓ ని చూపబోతున్నా ! ఆ వ్యక్తి మిస్టర్ ప్రదీప్ !”

అందరూ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు

“అదేంటి సర్ ? అతడు మొక్కను పెంచలేదుగా ?”

ఆనంద్ అన్నాడు ,

ఫ్రెండ్స్ ! మిమ్మల్ని నేను విత్తనం పట్టుకు వెళ్లి నాటి నీళ్ళు పోసి నెలరోజుల తర్వాత తీసుకు రమ్మన్నాను. నేను మీకు విత్తనాలు ఇచ్చినపుడు అవి కొద్దిగా వేడి చేసి ఇచ్చాను . వాటిలో జీవ శక్తి లేకుండా చేసి ఇచ్చాను . అవి దగ్ధ బీజాలు . అవి మొలకేత్తవు అని నాకు తెలుసు .”అలాగే మీరంతా వేరే విత్తనాల ద్వారా మొక్కలను పెంచుకొచ్చారని నాకు తెలుసు.

“అందుచేత ప్రదీప్ ని నేను ఈ కంపెనీ సి . ఈ . ఓ గా నియమిస్తున్నాను”

మీరు నిజాయతీని నాటితే నమ్మకాన్ని పొందుతారు

*మంచిని నాటితే మిత్రులను పొందుతారు

నిగర్వం నాటితే గొప్పదనం పొందుతారు

వినయాన్ని నాటితే తృప్తిని పొందుతారు

పరిశీలన దృక్పధం నాటితే మంచి దృష్టి పొందుతారు

శ్రమను నాటితే విజయం పొందుతారు

క్షమను నాటితే సయోధ్యను పొందుతారు

ప్రార్ధనలు నాటితే భగవానుని పొందుతారు

మీరు నేడు నాటిన విత్తనం బట్టిరేపు మీరు పొందే వృక్షం ఉంటుంది.మీరు ఇచ్చేదే మీకు తిరిగి వస్తుంది

Leave a Reply