మా అమ్మ చీర కొంగు

Mother @pexels.com
Reading Time: < 1 minute

మా అమ్మ చీర కొంగు

ఇప్పటి పిల్లలకు చాలా మందికి తెలియక పోవచ్చు. ఎందుకంటే నేటి అమ్మలు చీరకట్టు తక్కువే.
చీరకొంగు చీర అందానికే సొగసునుపెంచేె మకుట మాణిక్యం. 

అంతే కాకుండా ..


పొయ్యి మీద వేడి గిన్నెలను
దింపడానికి పనికొచ్చేి ముఖ్య సాధనం

పిల్లల కన్నీటిని తుడిచే ముఖ్యమైన పరికరం

చంటిపిల్లలు పడుకోడానికి అమ్మ ఒడి పరుపు కాగా వెచ్చటి దుప్పటి‌ చీరకొంగే!

కొత్త వారు ఇంటికొచ్చినపుడు సిగ్గు పడే పిల్లలు ముఖం  దాచుకునేది *అమ్మ కొంగు వెనకే.

అలాగే పిల్లలు ఈ మహా చెడ్డ ప్రపంచంలో కొత్తగా అడుగు లేస్తున్నప్పుడు అమ్మ కొంగేే పెద్ద దిక్సూచి, మార్గదర్శి!

అలాగే వాతావరణం చలిగా ఉంటే అమ్మకొంగుతోనే పిల్లలని  వెచ్చగా చుట్టేది !

వంటచేసే తల్లి చెమట బిందువులు తుడుచు కొనేది కొంగు తోనే !

వంటకు పొయ్యిలోకి తెచ్చే కట్ట ముక్కలు సూదులు తెచ్చేది కొంగులోనే!

అలాగే పెరటి తోటలో కూరగాయలు, పువ్వులు, ఆకుకూరలు వంటింటికి తీసుకొచ్చేది కొంగులోనే.

అంతేకాదు ఇల్లు సర్దడం లో భాగంగా పిల్లల ఆట వస్తువులు పాత బట్టలు వంటివి చీర కొంగు లోనే కదా మూట కట్టేది!

ఇలాంటి ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్న అమ్మ చీరకొంగు లాంటి వస్తువు మరొకటి కనిపెట్టాలంటే చాలా కష్టం!

ఇంతటి అద్భుతమైన అమ్మకొంగు లో కనిపించేది మాత్రం అమ్మ ప్రేమే !!

అంకితం: చీర కట్టే అమ్మలందరికీ !

అమ్మ ఒక మధుర జ్ఞాపకం.

తనకు నా ఆకలి ఎప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం రాలేదు..

కొత్త బట్టలతో బైటకు వెళ్లివస్తే వెంటనే దిష్టి తీసేది…

పరీక్షలకు బయలుదేరితే తీపి పెరుగుతో ముందు నిలిచేది.

బాల్యంలో నా పిచ్చి భాషను క్షణంలో పసికట్టేది….

ఇలా ఎన్నో ఎన్నెన్నో….

అమ్మ పాలు తాగుతూ, పలు మార్లు తన్నుతూ ఉంటాడు/ఉంటుంది…

తనను తన్నే వారి కడుపు నింపే ఔదార్యం భగవంతుడు ఒక్కఅమ్మకు మాత్రమే ఇచ్చాడు.

అమ్మ ఒక వేదం…

అమ్మ ఒక భక్తిభావం…

అమ్మ ఒక ప్రేమరూపం..

అమ్మ ఒక సంవేదన…

అమ్మ ఒక భావన…

అమ్మ ఒక పుస్తకం…

అమ్మ ఒక కలం…

అమ్మ ఒక కవిత…

అమ్మ ఒక జ్ఞానం…

అమ్మ ఒక గుడిలో దీపం…

అమ్మ ఒక హారతి పళ్లెం…

అమ్మ ఒక సుకుసుమం…

అమ్మ ఒక చల్లని చిరుగాలి…

అమ్మ ఒక అన్నపూర్ణ…

అమ్మ ఒక లాలిత్యం…

అమ్మ ఒక చీరకొంగు…

అమ్మ ఒక కరుణ…

అమ్మ ఒక దీవెన…

అమ్మ ఒక అక్షిత….

అమ్మ ఒక వర్షపు బిందువు…

అమ్మ ఒక మధురగేయం…

అమ్మ ఒక శ్వాస…

అమ్మ ఒక వూపిరి…

అమ్మ ఒక మురళి గానం…

అమ్మ ఒక జోలపాట…

అమ్మ ఒక పచ్చదనం…

అమ్మ ఒక కనురెప్ప…

అమ్మ ఒక దేవత…

అమ్మ ఒక పుడమి…

అమ్మ ఒక స్వచ్ఛత…

అమ్మ ఒక ప్రవచనం…

అమ్మ ఒక వెలుగు…

అమ్మ ఒక సుగుణం…

అమ్మ ఒక నమ్మకం…

అమ్మ ఒక ఆరోగ్యం…

అమ్మ ఒక భద్రత…

అమ్మ ఎన్నో ఎన్నెన్నో…….

ఇది చదివిన వారికి ఎంతమంది అమ్మలు జీవించివున్నారో,  కాని ఒక్క మాట చెప్పగలను ఎవరు అమ్మ దగ్గర ఉంటారో వారు అతిసంపన్నులు. అమ్మ సేవ భాగ్యం కలిగివుంటారో ధన్యులు, అదృష్టవంతులు

మా అమ్మ అంటే నాకు ఇష్టం ప్రాణం

అమ్మ పార్వతమ్మా అందరిని చల్లగా చూడమ్మా

Leave a Reply