మత్స్యకారుడు మరియు బంగారు చేప

Fisherman Photo by Quang Nguyen Vinh from Pexels: https://www.pexels.com/photo/fisherman-throwing-fish-net-on-lake-2131967/
Reading Time: < 1 minute

మత్స్యకారుడు మరియు బంగారు చేప

ఒకప్పుడు ఒక చిన్న తీర గ్రామంలో ఇవాన్ మరియు అతని భార్య మారియా అనే పేద మత్స్యకారుడు నివసించారు. ఒకరోజు సముద్రంలోకి వల వేస్తుండగా ఇవాన్ ఒక బంగారు చేపను పట్టుకున్నాడు. అతనిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ చేప ఇలా మాట్లాడింది, “దయగల మత్స్యకారుడు, దయచేసి నా ప్రాణాన్ని రక్షించండి. నేను మీకు బదులుగా మూడు కోరికలు ఇస్తాను.” ఇవాన్ సందేహించాడు కానీ బంగారు చేపను విడుదల చేయడానికి అంగీకరించాడు.

అతను ఇంటికి తిరిగి వచ్చి తన జరిగిన దాని గురించి మరియాకు చెప్పాడు. వారు ఆకలితో ఉన్నందున వారు కొంచెం రొట్టె కోసం ఒక సాధారణ కోరిక కోరాలని నిర్ణయించుకున్నారు. బంగారు చేప వారి కోరికను తీర్చింది. అయితే బంగారు చేప శక్తితో శోదించబడిన మారియా అత్యాశకు గురైంది. ఆమె ఇవాన్‌ను ఒక గొప్ప ఇంటిని, ఆపై ఒక కోటను అడగమని, చివరకు భూమికి రాజుగా చేయమని కోరింది. ప్రతిసారీ బంగారు చేప వారి కోరికలను మంజూరు చేసింది. ఇవాన్ రాజుగా మారడంతో వారి కొత్త సంపద మరియు అధికారం వారికి ఆనందాన్ని తీసుకురాలేదని అతను గ్రహించాడు. వాస్తవానికి అది వారి వినయపూర్వకమైన జీవితంలోని సాధారణ ఆనందాలను మరచిపోయేలా చేసింది. వారు సముద్రం దగ్గర తమ పాత ఇంటిని కోల్పోయారు. ఇవాన్ ఒడ్డుకు తిరిగి వెళ్లి బంగారు చేపను పిలిచాడు.

తన భార్య అత్యాశకు క్షమాపణలు చెప్పి వారి పాత జీవితాన్ని పునరుద్ధరించాలని కోరాడు. బంగారు చేప తన మాటను నిజం చేసి, వారి కోరికను మన్నించింది. ఇవాన్ మరియు మారియా సముద్రం ద్వారా వారి సాధారణ జీవితానికి తిరిగి వచ్చారు, సంతృప్తి యొక్క విలువను మరియు తనిఖీ చేయని దురాశ యొక్క ప్రమాదాలను ప్రశంసించారు.

MORAL : “సంతృప్తి మరియు కృతజ్ఞత నిజమైన ఆనందానికి దారి తీస్తుంది.” మన దగ్గర ఉన్నవాటిని మెచ్చుకోవాలని మరియు అత్యాశ మరియు భౌతికవాదం జీవితంలోని సాధారణ ఆనందాలను కప్పివేయకూడదని ఇది మనకు బోధిస్తుంది.

Leave a Reply