యూరప్ వాసుల యొక్క నిస్సహాయత – మన భారతీయుల అజ్ఞానం.

Reading Time: < 1 minute

ఎనిమిది నెలల చలి కారణంగా, కోట్స్ ప్యాంటు ధరించడం వారి నిస్సహాయత. పెళ్లి రోజున వేసవి వేడిలో కోట్లు మరియు ప్యాంటు ధరించడం, మన అజ్ఞానం.

తాజా ఆహారం అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల, పిజ్జా, బర్గర్లు, కుళ్ళిన పిండితో నూడుల్స్ తినడం యూరప్ యొక్క నిస్సహాయత. మరియు 56 భోజన వంటకాలను పక్కనపెట్టి ₹400 /- యొక్క రోటీ (పిజ్జా) తినడం మన అజ్ఞానం.

తాజా భోజనం యొక్క లోటు వల్ల ఫ్రీజ్ వాడడం, యూరోప్ యొక్క నిస్సహాయత. రోజూ తాజా కూరగాయలు దొరికినప్పటికి, వారం రోజుల కూరగాయలు ఫ్రీజ్ లో కుక్కి కుక్కి అవి మురిగేటట్టు చేసి తినడం,మన అజ్ఞానం.

ఔషధ మొక్కల,మూలికల పరిచయం లేక , వారు జీవ జంతువుల మాంసంతో మందులు తయారు చేయడం, వారి నిస్సహాయత. ఆయుర్వేదం లాంటి గొప్ప చికిత్సా విధానం తెలిసినప్పటికీ, జంతువుల మాంసం ద్వార సేకరించినటువంటి మందులు
ఉపయోగించడం మన అజ్ఞానం.

సరిపడ ధాన్యం లేకపోవడంతో జంతువులను భుజించడం, వారి నిస్సహాయత.
160 రకాల ఆహార ధాన్యాలు లభించినప్పటికి, నాలుక రుచి కోసం మూగజీవాలను చంపి తినడం మన అజ్ఞానం.

శీతల పానీయాలు తాగడానికి వివశులు కావడం వారికి లస్సీ, సల్ల, మజ్జిగ, పాలు, రసం, షికాంజీ మొదలైనవి లేకపోవడం నిస్సహాయత. 36 రకాల పానీయాలు అందుబాటులో ఉన్నా, శీతల పానీయాలు అనే విషాన్ని తాగడం ద్వారా తమను తాము ఆధునికంగా భావించండం మన అజ్ఞానం.

Leave a Reply