“மரியாதை மற்றும் மகிழ்ச்சியை காவு வாங்கிய ஒர் அறை”- தப்பட் ஒர் திரைகண்ணோட்டம்

Reading Time: 2 minutes சமீபத்தில் பார்க்க வேண்டிய சிறந்த திரைப்படம். திரைப்படம் சிறப்பாக விளங்க கதை நன்றாக இருக்க வேண்டும் அதுமட்டுமல்லாமல் எந்தவித குறைவும் இல்லாமல் அந்த கதையை மக்களுக்கு சேர்க்க கதாநாயகர்கள் நன்றாக நடிக்க வேண்டும். இந்த…

பயத்தின் பின் வந்த‌ தெளிவு

பயத்தின் பின் வந்த‌ தெளிவு

Reading Time: 2 minutes நிலவைத் தேடி என் வீட்டு ஜன்னலிலிருந்து காண முடியாமல் மாடிக்கு சென்றேன். நேரம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது நிலாவும் வந்தபாடில்லை. நீல நிறத்தில் வெவ்வேறு வகைகள் உண்டு என்பதை கேள்விப்பட்டுள்ளேன் ஆனால் அன்று தான் அதன்…