కొబ్బరి చెట్టు ఆవేదన

Reading Time: 2 minutes ఒక పల్లెటూరులో ఒక కొబ్బరి చెట్టు ఉండేది. అది ఒక సంవత్సరం కొబ్బరి కాయలు కాస్తే ఇంకో సంవత్సరం కాసేది కాదు. ఆ చెట్టు ఊరి అందరిది.ఆ ఊరు మధ్యలో ఉంటుంది. వేసవి కాలంలో…

Secret of Business

వ్యాపార విజయం

Reading Time: 2 minutes ఒక ఊరిలో ఒక చిన్న కుటుంభం ఉండేది. ఆ కుటుంభంలో అమ్మ ,నాన్న , ఒక కొడుకు ఉండే వాళ్ళు . వాళ్ళకి పూట గడవడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది. పని కూడా…

సమయం, సందర్భం !!

Reading Time: 2 minutes మనము ఏమైనా తెలియకుండా మాట్లాడినప్పుడు మన ఇంట్లో ఉండే పెద్ద వారు సమయం, సంధర్భం ఉండొద్దా ?? అని అంటుంటారు. అస్సలు వాళ్ళు అలా ఎందుకు అంటారా తెలుసా ? తెలుసుకోవాలిసిన అవసరం ఉంది.…

ఇస్మార్ట్ కొడుకు

Reading Time: 2 minutes ఇదిగో బాసు ఈ కంటెంట్ రూటే సపరేటు…ఏంటి ఇట్ల చెప్పిన …అనుకుంటున్నారా ? అది ఏందో మీరు కూడా తెలుసుకోండి !!! మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం తెలుసుకోవాలంటే ఈ కంటెంట్ పై లుక్ వేయండి…

मुर्ख बगुला

मुर्ख बगुला

Reading Time: 3 minutes एक समय की बात है, रामपुर की पहाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का राजा मंगू शेर था। स्वभाव से वो…

కంపెనీ సి . ఈ . ఓ

Reading Time: 2 minutes ఆనంద్ ముసలి వాడు అవుతున్నాడు . తన బిజినెస్ ఎవరో ఒకరికి అప్పచెప్పేసి హృషీకేష్ వెళ్లిపోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు . తన ఇన్ని కోట్ల వ్యాపారం వారసులకు ఇవ్వడమా ? కంపనీ డైరెక్టర్ ల…

नफरत की टोकरी

Reading Time: 3 minutes एक समय की बात है धोलपुर नमक गाँव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी और पक्की…

कर्म का फल

Reading Time: 2 minutes उदयपुर गाँव में एक छोटा-सा परिवार रहता था| परिवार में बुढें माँ- बाप और उसका बेटा का परिवार रहता था| बेटा मोहन के बर्ताव से…

परेशानी से सीख

Reading Time: 2 minutes एक समय की बात है रामपुर नामक गाँव में दिनकर का एक छोटा सा परिवार रहता था उनके दो बेटे थे दिनकर व उसकी पत्नी…