Self Esteem Photo by Sakshi Patwa from Pexels: https://www.pexels.com/photo/woman-in-white-halter-top-covering-eyes-with-arm-7295414/

आत्मसन्मान राखत आपले जीवन मूल्य कसे सुधारावे!

Reading Time: 2 minutes आत्मसन्मान राखत आपले जीवन मूल्य कसे सुधारावे! एखाद्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या निर्मिती आणि विकासात स्वाभिमान हा महत्वाची भूमिका बजावतो. स्वाभिमान म्हणजे स्वतःबद्दल स्वतःचे योग्य मूल्यांकन होय!.…