Forrest Photo by Thirdman from Pexels: https://www.pexels.com/photo/camper-van-parked-on-a-forest-with-tall-trees-6946421/

धूर्त मांजरीच्या न्यायाची कथा

Reading Time: 3 minutes धूर्त मांजरीच्या न्यायाची कथा  ही कथा एका जंगलाची आहे जिथे एक तितर झाडाच्या कवचात राहत होता.  त्या झाडाच्या कवचावर तीतर बराच काळ राहत होता.  कधी…

Forrest Photo by Robert Schrader from Pexels

ಉಂಗುರದ ಮಹಿಮೆ

Reading Time: 2 minutes ಉಂಗುರದ ಮಹಿಮೆ ಶಿಬಾರ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ,ನಾಣಯ್ಯನೆಂಬ ರೈತ  ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ.ಆತನಿಗೆ ರಂಗ ಮತ್ತು ಗಂಗ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಚುರುಕು ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದ.ಗಂಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆದು …