Mass Media Photo by Liza Summer from Pexels: https://www.pexels.com/photo/smiling-ethnic-woman-recording-video-on-smartphone-6347558/

10 फायदे आणि 10 नुकसान प्रसार माध्यमांची

Reading Time: 3 minutes 10 फायदे आणि 10 नुकसान प्रसार माध्यमांची टीव्हीवरील वाढत्या माध्यमांचा समाजावर स्वत: चा प्रभाव आहे, मानवी जीवनावर माध्यमांचे सकारात्मक आणि नकारात्मक फायदे तसेच बरेच तोटे…