ಕಪ್ಪೆ-ಆಮೆಗಳ ಸಾಹಸ

ಕಪ್ಪೆ-ಆಮೆಗಳ ಸಾಹಸ

Reading Time: 2 minutes ಕಪ್ಪೆ-ಆಮೆಗಳ ಸಾಹಸ   ಆಗ ರಣಗುಡುವ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ.ಹೀಗಾಗಿ ಸಂದುಗೊಂದು ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಮಳೆಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.ಒಂದು ದಿನ ಅವುಗಳ  ಮನವಿ ಆಲಿಸಿದ ಭಗವಂತ…

magic @pexels.com

ಮಾಯಾ ಬೀಸಣಿಕೆ

Reading Time: 2 minutes ಮಾಯಾ ಬೀಸಣಿಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು.ಆ ಸಂಜೆ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದ ಚಿಳ್ಳಾಪಿಳ್ಳಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮ”ಅಜ್ಜೀ..ತಮಾಷೆಯಾಗಿರೊ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್.. ಪ್ಲೀಸ್”ಎಂದು ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.ಆಗ ಅಜ್ಜಿ” ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ರೋ.. ನಾನು ಯೋಚನೆ…