మళ్లీ పల్లె బాట

మళ్లీ పల్లె బాట

Reading Time: < 1 minute తనకు మెట్లెక్కడం భారమనుకుని , *లిఫ్ట్* ను కనుక్కుని ఎక్కడంఅలవాటు పడ్డాక , తద్వారాపెరిగిన కొవ్వునుకరిగించు కోవడానికైమళ్లీమెట్లెక్కుతున్నాడు !!!! నడక కష్టమనీ, ఎంతో శ్రమపడి  కారు ను తయారు చేసుకుని,వాడటం మొదలెట్టాక , లావెక్కిన తనను తాను..…