Elephant Photo by Magda Ehlers from Pexels

ನೀ… ನನಗಿದ್ದರೆ-ನಾ… ನಿನಗೆ (ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ)

Reading Time: 2 minutes ನೀ… ನನಗಿದ್ದರೆ-ನಾ… ನಿನಗೆ (ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ) ಮಸಲ ದೇಶದ ರಾಜ, ಅಪ್ರತಿಮ ಧೀರ,ಶೂರ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ದಯಾಮಯನಾಗಿದ್ದ.ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ.ಅದಲ್ಲದೇ ಆ ರಾಜ, ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಅರಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ,…