Circus Photo by Timo from Pexels

ಬಾಲಕನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ದ್ವಾರಪಾಲಕ

Reading Time: < 1 minute ಬಾಲಕನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.ಆತ ನಿತ್ಯ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಯವರು ಹಾಕಿದ್ದ ಆಕರ್ಷಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಬೆರಗು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ…