water Photo by Sourav Mishra from Pexels

जल आणि त्याचे संवर्धन

Reading Time: 2 minutes जल आणि त्याचे संवर्धन     पाणी पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांपैकी सर्वात मौल्यवान स्त्रोत आहे. हे असे पेय आहे जे कोणत्याही देशासाठी (नैसर्गिक) वारशापेक्षा कमी…